Home
Home
Menu
Zeewolde ruimte om te recreëren

Zeewolde Liberaal op bres voor winkelen op zondag

Zeewolde Liberaal wil dat winkeliers in Zeewolde zelf kunnen bepalen of en wanneer ze hun deuren willen openen, óók op zondag. Momenteel zijn er op die dag nog veel beperkingen en die dreigen in stand gehouden te worden. Wat Zeewolde Liberaal betreft kan de gemeentelijke regeling zich beperken tot het bij de winkelier neerlegg! en van de vrijheid om zijn/haar zaak wel of niet op zondag te openen.

Sinds 1 juli is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking getreden, waarin staat dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe lang en hoe vaak de winkels op zondag open mogen zijn. Zeewolde Liberaal wil dat winkels op zon- en feestdagen van 6.00 tot 22.00 open mogen zijn. Er is hierdoor geen onderscheid meer tussen zondagen en de overige dagen van de week. De gemeente moet een winkelier niet opleggen om een winkel gesloten te houden op zondag. Als een winkelier dan dicht wil, is dat uiteraard zijn goed recht. De gemeente moet een winkelier namelijk ook niet verplichten tot het openen van de winkel.

Zeewolde Liberaal ontzegt niemand de vrijheid om op zondag rust in acht te nemen, maar vindt het niet aan de overheid om winkels te verbieden open te gaan louter op levensbeschouwelijke gronden. Voorts vindt Zeewolde Liberaal dat de overheid zich ook niet met de concurrentiemodellen/overwegingen van ondernemers moet bemoeien. Het is bovendien ook niet de taak van de overheid om zich met het personeelsbeleid van ondernemers bezig te houden.

Dat de bij de Vereniging Centrum Ondernemers aangesloten winkeliers permanente zondagsopening uit economisch oogpunt niet zien zitten, doet geen afbreuk aan de onwenselijkheid van een verordening om winkelopening op zondag te verbieden. Iedere zelfstandige winkelier, nu én in de toekomst, moet zelf kunnen bepalen of de winkel al dan niet op zondag geopend is. Huidige economische en concurrentie overwegingen mogen geen motivatie zijn voor een gemeentelijke verordening om zondagsluiting te realiseren; de overheid dient zich niet met dergelijke overwegingen bezig te houden. Belangrijk is dat ondernemers die wel kansen zien op zondag, die ook kunnen pakken. Ondernemersverenigingen blijven natuurlijk altijd vrij om met alle aangesloten bedrijven onderlinge afspraken te maken. Hier heeft de gemeente geen enkele taak in.

Los van de vrijheid voor ondernemers, nu en in de toekomst , zijn er meer voordelen aan vrije openingstijden op zondag. Als er meer die dag open zijn, heeft de consument ook meer mogelijkheden tot winkelen. We voorzien de Zeewoldenaar in een behoefte en voorkomen daarmee dat deze uitwijkt naar een omliggende gemeente. Zeker voor het nieuwe centrum, dat zich zou moeten richten op recreatief winkelen en verblijven in het centrum, is het een aanwinst als dit ook op zondag kan. Het zal eveneens de levendigheid van het winkelcentrum verhogen. Verder is de Zeewolder horeca al wel elke zondag open, maar omdat de winkels dan dicht zijn, is er minder toeloop. Bij meer open winkels zal de toeloop groter worden, iets waarvan de horeca ook profiteert.

Terug naar overzicht

Delen: