Home
Home
Menu
Zeewolde ruimte om te recreëren

Disclaimer

Zeewolde-Online. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Zeewolde-Online.

Door Zeewolde-Online per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Privacy
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Gebruik van Cookies
Zeewolde-Online maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.Zeewolde-Online gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau.

Uitleg over de gebruikte cookies op deze website
Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten, met behulp van de software van een derde partij, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Websites gebruiken deze cookies o.a. voor:

het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
het optimaliseren van de website

Links naar websites en cookies van andere partijen
Op de sites van Zeewolde-Online staan hyperlinks naar andere websites. Zeewolde-Online is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Zeewolde-Online verwijst. Ook is Zeewolde-Online niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

Copyright
Al deze pagina's, illustraties, foto's, scripten van Zeewolde-Online zijn gemaakt door Endless webdesign. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Endless webdesign niet toegestaan.


Fotografie
P. Bosch