Home
Home
Menu
Zeewolde ruimte om te recreëren

Sportnota Zeewolde kans voor burgerparticipatie

 D66, Zeewolde Liberaal en Burgerbelang zien het concept van de Sportnota, die het College van B&W onlangs beschikbaar stelde voor inspraak, als een uitstekende kans voor burgerparticipatie. Daarom organiseren de drie politieke partijen op 16 september een discussieavond over sport en bewegen.

Inspraak
De inspraak rond de sportnota wordt door het College van B&W op traditionele manier geregeld: betrokkenen zoals sportverenigingen, scholen en de Sportraad worden geraadpleegd waarna het definitieve ontwerp aan de Raad wordt aangeboden. In november krijgt de Commissie Onderwijs en Welzijn dan de mogelijkheid zich uit te spreken over de nota, waarna de Raad van december de eindbeslissing neemt. Het College heeft bij zijn aantreden in 2014 echter nadrukkelijk gesteld meer betrokkenheid van de inwoners van Zeewolde bij allerlei processen in Zeewolde na te streven. De oppositiepartijen ondersteunen dit van harte en willen dan ook de mogelijkheden die zich op dit vlak voordoen daadwerkelijk benutten. Die mogelijkheid doet zich nu voor bij de nieuwe sportnota van Zeewolde.

 

Meer interactie met burger
"Als politieke partijen willen wij een andere – meer interactieve - manier van Burgerparticipatie introduceren", zegt D66 fractievoorzitter Gerrit van der Meer namens de drie oppositiepartijen. "Sportverenigingen en alle mensen die op één of andere manier met sport en bewegen in Zeewolde te maken hebben, krijgen de kans om met elkaar in discussie te gaan over de inhoud van de sportnota." Eerder organiseerden de drie partijen al een discussie met (sport)betrokkenen over de komst van atletiekbaan.

Op woensdag 16 september vindt de bijeenkomst plaats in de kantine van de Hockeyclub Zeewolde; aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis evenals de koffie en thee. D66, Zeewolde Liberaal en Burgerbelang hopen de uitkomsten van de discussie te kunnen verwerken in de definitieve Sportnota

 

Terug naar overzicht

Delen: