Home
Home
Menu
Zeewolde ruimte om te recreëren

Opfrisbijeenkomst Veiligheid en Burgerparticipatie

Onder de titel ‘Souffleur of Regisseur’ wordt op donderdagmiddag 7 februari in het Veiligheidsmuseum PIT Almere een intervisiebijeenkomst georganiseerd over nieuwe verantwoordelijkheid en rollen bij actuele thema’s als Veiligheid & Ondermijning en Burgerparticipatie
De kennissessie is een initiatief van de communicatie/bestuursdeskundigen Marcel Bril en Marcel Kolder. Bril is schrijver van het boek ‘Door de mist’, Kolder is publicist en geniet bekendheid als opschudder van de openbare ruimte. De middag, die wordt georganiseerd in samenwerking met het Communicatie Platform Flevoland is verdeeld over drie thema’s die gekoppeld worden aan actuele casuïstiek.

Burgermacht (masterclass)
Internationaal spreker Dr. Steven de Waal zal deze middag een masterclass geven over Burgerkracht en Burgermacht. Zijn nieuwste boek dat eind november 2018 uitkwam beschrijft hoe internettechnologie enorme invloed heeft, en disruptief uitpakt op democratie, politiek, opinie en burger-zelforganisatie. Niet enkel als protest, maar ook in solidariteit en coöperatie waardoor overheid en politiek minder belangrijk worden.

Veiligheid en ondermijning is een brandend onderwerp (plenair)
De snelheid van handelen bij incidenten is bijna contrair aan de behoefte om nauwkeurig te werken. Hoe werk je samen met je ketenpartners bij incidenten? Burgers nemen hun eigen experts mee tegenover de deskundigheidsmacht van de gevestigde instanties. Hoe ga je om met de vele meningen van deze mondige bewoners. Zijn er nieuwe verantwoordelijkheden op het snijvlak van veiligheid, zorg en communicatie?
Sonja van der Graaf (woordvoerder Verwarde Personen) en Bart Scholten (Communicatiemanager Zaandam) gaan in op de eigen ervaringen rondom dit thema.

Duurzame transitie in jouw stad (plenair)
Hoe betrek je inwoners bij de duurzame transitie van je stad en hoe kun je de wereldtentoonstelling Floriade2022 inzetten? Kan de Floriade met miljoenen bezoekers uit binnen en buitenland de inwoners van Almere meenemen in een brede collectieve transitie? Een complexe case, want niet alle burgers staan achter dit project. Kun je stadsbewoners zien als experts bij de transitie naar een duurzame gezonde stad? Hoe kun je beleid verbinden aan de uitvoering.
Monique van der Plas (Programmamanager Floriade 2022) en Paula Zwitser (Sociaal entrepeneur Broodnodig) zijn betrokken bij duurzame transitie in steden.

De sessies worden begeleid door Marcel Bril en Marcel Kolder.

Er wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd. Voor meer informatie, locatie en inschrijving: http://www.merkkracht.nl/

 

Terug naar overzicht

Delen: